Меню Закрити

Загальні положення

 1. Порядок прийому та правила перебування пацієнтів у Комунальному підприємстві «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Червонограда» (далі – Правила) є організаційно-правовим документом, який регламентує відповідно до законодавства України про охорону здоров’я, поведінку пацієнта, а також інші питання, що виникають між учасниками правовідносин: пацієнтом (його представником) і закладом охорони здоров’я.
 2. Правила перебування пацієнтів визначаються нормативно-правовими актами органів державної влади, цими Правилами, наказами та розпорядженнями директора КП «ЦПМСД м.Червонограда» та іншими локальними нормативними актами.
 3. Ці правила обов’язкові для всіх пацієнтів, а також інших осіб, які звернулися в заклад або його структурний підрозділ, розроблені з метою реалізації передбачених законом прав пацієнта, створення найбільш сприятливих можливостей надання пацієнту своєчасної медичної допомоги належного обсягу та якості.
 4. Правила перебування пацієнтів включають:
  • Права та обов’язки пацієнта.
  • Порядок прийому пацієнтів лікарями закладу.
  • Правила користування мобільним зв’язком.
  • Порядок вирішення конфліктних ситуацій між закладом і пацієнтом.
  • Порядок надання інформації про стан здоров’я пацієнта.
 1. Правила перебування пацієнтів повинні знаходитися в доступному для пацієнтів місці (на дошці для інформації в реєстратурі, відділеннях закладу ох охорони здоров’я).
 2. Відносини між закладом охорони здоров’я і пацієнтом (його законним представником) у частині, що не регулюються цими Правилами, регламентуються чинним законодавством України
 3. Дотримання цих правил дозволяє пацієнту зручно та ефективно взаємодіяти з персоналом закладу.
  Необхідною умовою для отримання позитивного ефекту від призначеного лікування є виконання всіх приписів та рекомендацій лікаря.
  Заклад гарантує застосування лише дозволених на території України медикаментів та методів лікування, що відповідають Протоколам надання медичної допомоги дітям за спеціальностями, затвердженим Міністерством охорони здоров’я України.
  Заклад гарантує нерозголошення та збереження конфіденційності інформації щодо пацієнта.
 4. Пацієнт, в контексті цих Правил, це особа, яка, незалежно від стану здоров’я, звернулася до закладу охорони здоров’я або медичного працівника за наданням медико-санітарної допомоги.