Меню Закрити

Управління підприємством

Пiдприємство є самостiйною юридичною особою, що пiдпорядковується Червоноградськiй мiськiй радi, користується закріпленим за ним комунальним майном, що є власністю територіальної громади м.Червонограда, на праві оперативного управління, здійснює некомерційну господарську діяльність, організовує свою діяльність відповідно до фінансового плану, затвердженого Засновником.

Таким чином відбувається контроль за господарською діяльністю підприємства його власником – територіальною громадою міста в особі органу місцевого самоврядування.

Управління Підприємством здійснює Засновник – міська рада, а поточне керівництво  – директор.