Меню Закрити

Порядок вирішення конфліктів між пацієнтом і центром

  1. Порядок розгляду звернень громадян, затверджений відповідно до Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 № 393/96-ВР, та розташований на інформаційних дошках для ознайомлення
  2. У випадках конфліктних ситуацій пацієнт (його законний представник) має право безпосередньо звернутися до адміністрації закладу охорони здоров’я згідно з графіком прийому громадян, або звернутися до адміністрації закладу у письмовому вигляді.
  3. При особистому прийомі громадянин пред’являє документ, який посвідчує його особу. Звернення реєструється у Журналі звернень громадян, який ведеться відповідно до чинного законодавства. У разі, якщо викладені в усному зверненні факти і обставинами являються очевидними і не потребують додаткової перевірки, відповідь на звернення надається усно, зі згоди громадянина, про що робиться відмітка у журналі. В інших випадках відповідь по суті поставлених питань надається у письмовому вигляді.
  4. Письмове звернення підлягає реєстрації і розгляду у порядку, згідно п.1
  5. Якщо у зверненні містяться питання, вирішення яких не належить до компетенції посадових осіб закладу, особі надається роз’яснення, куди і в якому порядку їй слід звернутися.