Меню Закрити

Порядок прийому та правила перебування пацієнтів

 у КП «Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Червонограда»

Загальні положення:

 1. Порядок прийому та правила перебування пацієнтів у Комунальному підприємстві «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Червонограда» (далі – Правила) є організаційно-правовим документом, який регламентує відповідно до законодавства України про охорону здоров’я, поведінку пацієнта, а також інші питання, що виникають між учасниками правовідносин: пацієнтом (його представником) і закладом охорони здоров’я.
 2. Правила перебування пацієнтів визначаються нормативно-правовими актами органів державної влади, цими Правилами, наказами та розпорядженнями директора КП «ЦПМСД м.Червонограда» та іншими локальними нормативними актами.
 3. Ці правила обов’язкові для всіх пацієнтів, а також інших осіб, які звернулися в заклад або його структурний підрозділ, розроблені з метою реалізації передбачених законом прав пацієнта, створення найбільш сприятливих можливостей надання пацієнту своєчасної медичної допомоги належного обсягу та якості.
 4. Правила перебування пацієнтів включають:
  • Права та обов’язки пацієнта.
  • Порядок прийому пацієнтів лікарями закладу.
  • Правила користування мобільним зв’язком.
  • Порядок вирішення конфліктних ситуацій між закладом і пацієнтом.
  • Порядок надання інформації про стан здоров’я пацієнта.
 1. Правила перебування пацієнтів повинні знаходитися в доступному для пацієнтів місці (на дошці для інформації в реєстратурі, відділеннях закладу ох охорони здоров’я).
 2. Відносини між закладом охорони здоров’я і пацієнтом (його законним представником) у частині, що не регулюються цими Правилами, регламентуються чинним законодавством України
 3. Дотримання цих правил дозволяє пацієнту зручно та ефективно взаємодіяти з персоналом закладу.
  Необхідною умовою для отримання позитивного ефекту від призначеного лікування є виконання всіх приписів та рекомендацій лікаря.
  Заклад гарантує застосування лише дозволених на території України медикаментів та методів лікування, що відповідають Протоколам надання медичної допомоги дітям за спеціальностями, затвердженим Міністерством охорони здоров’я України.
  Заклад гарантує нерозголошення та збереження конфіденційності інформації щодо пацієнта.
 4. Пацієнт, в контексті цих Правил, це особа, яка, незалежно від стану здоров’я, звернулася до закладу охорони здоров’я або медичного працівника за наданням медико-санітарної допомоги.

Час надання медичних послуг:

 1. Заклад надає медичні послуги у дні і години, встановлені адміністрацією.
 2. Прийом пацієнтів відбувається з 08.00 до 20.00 у  робочі дні; з 08.00 до 17.00 – у суботу та з 09.00 до 15.00  у вихідні та святкові дні.

Запис на прийом:

 1. Медична допомога пацієнтам надається лікарями КП «ЦПМСД м. Червонограда» з яким пацієнтам, або уповноваженою особою укладено декларацію про вибір лікаря, або лікарем, що виконує обов’язки тимчасово відсутнього лікаря.
 2. Для отримання медичної допомоги у лікаря КП «ЦПМСД м.Червонограда» пацієнтам слід:
  • записатись на прийом за допомогою медичної інформаційної системи, в яку внесено відомості щодо лікарів підприємства та графіку їх прийому, або через реєстратуру КП «ЦПМСД м.Червонограда» .
  • звернутись до лікаря, з яким укладено декларацію, у телефонному режимі
 1. Пацієнт повинен прийти на прийом у визначений попередньо час і день.

Якщо пацієнт не в змозі прийти на прийом у вказаний час, він повинен завчасно повідомити про це реєстратора або лікаря.

 1. Попередньо визначений час початку лікарського прийому може відбуватися з невеликим очікуванням, у зв’язку з різною складністю патології і різною тривалістю консультації, яка може перевищувати передбачуваний відрізок часу, виділеного на прийом.
 2. У разі запізнення на прийом без попередження на 5 хв. і більше, запис скасовується.
 3. В разі непередбачуваної відсутності лікаря чи виникненні інших форсмажорних обставин, реєстратор повідомляє про це пацієнта при першій можливості за контактним телефоном, вказаним пацієнтом у листку попереднього запису на прийом.,
 4. У осінньо – зимовий період перед прийомом лікаря пацієнт зобов’язаний залишити верхній одяг у гардеробі.
 5. Пацієнтам, які з’явилися на прийом у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння лікар має право відмовити у наданні послуг.

Основні засади здійснення лікувального процесу у закладі

 1. Медична допомога надається пацієнтам лікарем, з яким пацієнтом, або уповноваженою особою укладено декларацію про вибір лікаря, або іншим лікарем закладу охорони здоров’я, який, за наказом керівника, виконує обов’язки тимчасово відсутнього лікаря, суворо відповідно до медичних показань, обираючи необхідні методики та засоби лікування відповідно до затверджених Локальних, Клінічних протоколів надання медичної допомоги по відповідних спеціальностях, виходячи із стану здоров’я пацієнта, показань та протипоказань.
 2. Відповідно до чинного законодавства про охорону здоров’я для застосування методів діагностики, профілактики та лікування необхідна письмова згода пацієнта. Лікар зобов’язаний роз’яснити пацієнту, що відсутність згоди може обмежує пацієнта у праві отримання повноцінної медичної допомоги. Якщо пацієнт відмовляється від призначеного лікування, лікар має право взяти від нього письмове підтвердження відмови, а при неможливості його одержання – засвідчити відмову відповідним актом у присутності свідків. Якщо відмову дає законний представник пацієнта, і вона може мати для пацієнта тяжкі наслідки, лікар повинен повідомити про це органи опіки і піклування.
 3. У невідкладних випадках, за наявності реальної загрози життю особи, медична допомога надається без згоди особи або її батьків (усиновлювачів), опікуна, піклувальника.
 4. Необхідною умовою для отримання позитивного ефекту від призначеного лікування є чітке виконання пацієнтом усіх призначень і рекомендацій лікаря, виконання правил прийому медикаментів, забезпечення необхідного рівня гігієни.
 5. Лікар не несе відповідальність за здоров’я хворого у разі відмови останнього від медичних призначень та рекомендацій або порушення пацієнтом встановленого для нього режиму, і може відмовитися від подальшого ведення пацієнта, за умови, що це не загрожуватиме життю хворого.

 

Права і обов’язки пацієнтів. Відповідальність за порушення правил перебування у закладі охорони здоров’я.

 1. Права і обов’язки пацієнтів затверджуються відповідно до Конституції України, Закону України “Основ законодавства України про охорону здоров’я” від 19.11.1992 № 2801-ХІІ, Цивільного кодексу України та Закону “Про інформацію”.

Пацієнт має право:

 • Отримувати кваліфіковану якісну медичну допомогу виходячи з фінансових можливостей закладу.
 • Обирати лікуючого лікаря та методи лікування. Змінювати, за власним бажанням, попередньо обраного лікаря, на іншого лікаря із числа працівників закладу охорони здоров’я , переуклавши відповідну декларацію із лікарем.
 • Надавати чи не надавати згоду на медичне втручання[1].
 • Отримувати достовірну, своєчасну і повну інформацію про стан свого здоров’я (діагноз, методи обстеження, план лікування, існуючі і вірогідні фактори ризику, можливі негативні наслідки, альтернативу даному виду лікування), в тому числі знайомитися з відповідними медичними документами, що стосуються його здоров’я.
 • Знаходитися в безпечних для життя і здоров’я умовах, що супроводжують лікувальний процес.
 • На конфіденційність інформації про стан свого здоров’я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також відомості, одержані при його медичному обстеженні (збереження лікарської таємниці).
 • На захист інформації про персональні дані відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року, № 2297-IV.
 • На проведення незалежної медичної експертизи у разі потреби за свій кошт.
 • Звертатись до суду за відшкодуванням матеріальної та моральної шкоди, заподіяної його здоров’ю працівниками закладу.
 • На розгляд звернення у порядку, відповідно до Закону України «Про звернення громадян» від 2 жовтня 1996, № 393/96ВР

Під час перебування у закладі пацієнти повинні:

 • Виконувати правила перебування пацієнтів у закладі, в тому числі, правила користування мобільним зв’язком.
 • Надавати лікуючому лікарю об’єктивну і повну інформацію з питань, що стосується його здоров’я.
 • Піклуватися про власне здоров’я, чітко і вчасно виконувати медичні призначення, вказівки медичного персоналу.
 • Ставитись до медичного персоналу закладу і до інших пацієнтів з повагою і довірою, не дозволяти собі проявів грубощів та безтактності, дотримуватися загальних етичних норм та правил поведінки, не виявляти будь-яких проявів агресії.
 • Не шкодити здоров’ю інших громадян.
 • Дотримуватись тиші в усіх приміщеннях закладу охорони здоров’я.
 • Підтримувати чистоту та порядок в усіх приміщеннях і території закладу, сміття викидати лише у спеціально призначені для цього урни.
 • Обережно поводитися з обладнанням та інвентарем закладу.
 • У разі нанесення матеріальних збитків закладу з його вини відшкодовувати матеріальну шкоду в повному обсязі.

Пацієнтам заборонено:

 • Поводити себе шумно, нестандартно.
 • Проявляти будь-яку форму агресії в приміщеннях закладу охорони здоров’я та на прилеглих територіях.
 • Курити, вживати спиртні напої, наркотики або інші психотропні засоби, грати в азартні ігри, приносити заборонені предмети в приміщення закладу.
 • Вчиняти інші дії, які можуть нанести шкоду їх здоров’ю, здоров’ю оточуючих, а також майну закладу.
 • Протидіяти будь-яким чином діям персоналу, а також повноцінному лікуванню інших пацієнтів, створювати для них проблеми.
 • Смітити на території закладу охорони здоров’я, викидати сміття, залишки їжі та інші сторонні предмети.
 • Мати при собі холодну та вогнепальну зброю, демонструвати її персоналу або оточуючим.
 • Намагатись винести за межі закладу будь-яке майно, розхідні матеріали, медикаменти, які належать закладу.
 • Займатись будь-яким видом торгівлі або обміну.
 • Приводити або приносити до закладу тварин, птахів.

Правила користування мобільним зв’язком

 1. Користувачам мобільного зв’язку важливо розуміти, що будь-який телефон стандарту GSM – це приймач і передавач радіосигналів малої потужності. Незважаючи на очевидну необхідність і корисність мобільного зв’язку в житті сучасної людини, існує певний перелік місць, де необхідно обмежити себе в користуванні ним.
 2. Забороняється користуватись мобільним телефоном під час огляду лікарем, відвідування кабінетів відділень закладу охорони здоров’я, будь-яких маніпуляцій у спеціалізованих кабінетах (маніпуляційний, клініко-діагностична лабораторія та ін.).
 3. Необхідно виключити свій мобільний телефон у фізіотерапевтичному кабінеті, де випромінювання приймача може викликати небажані збої в роботі медичної техніки, бо мобільний телефон може впливати на роботу чутливого мобільного устаткування.
 4. Неприпустимо користуватися мобільним телефоном одночасно з особистими медичними приладами (кардіостимулятор, слуховий апарат та ін.) і якщо поряд знаходиться людина, яка використовує особистий медичний прилад, який реагує на радіосигнали мобільного зв’язку.
 5. Під час перебування в закладі охорони здоров’я мобільний телефон слід переводити в режим без звуку або на мінімальну гучність дзвінку.

Порядок вирішення конфліктів між пацієнтом і закладом

 1. Порядок розгляду звернень громадян, затверджений відповідно до Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 № 393/96-ВР, та розташований на інформаційних дошках для ознайомлення
 2. У випадках конфліктних ситуацій пацієнт (його законний представник) має право безпосередньо звернутися до адміністрації закладу охорони здоров’я згідно з графіком прийому громадян, або звернутися до адміністрації закладу у письмовому вигляді.
 3. При особистому прийомі громадянин пред’являє документ, який посвідчує його особу. Звернення реєструється у Журналі звернень громадян, який ведеться відповідно до чинного законодавства. У разі, якщо викладені в усному зверненні факти і обставинами являються очевидними і не потребують додаткової перевірки, відповідь на звернення надається усно, зі згоди громадянина, про що робиться відмітка у журналі. В інших випадках відповідь по суті поставлених питань надається у письмовому вигляді.
 4. Письмове звернення підлягає реєстрації і розгляду у порядку, згідно п.1
 5. Якщо у зверненні містяться питання, вирішення яких не належить до компетенції посадових осіб закладу, особі надається роз’яснення, куди і в якому порядку їй слід звернутися.

 Порядок отримання інформації про стан здоров’я

 1. Всі дані діагностичного обстеження, інформація про методи та засоби лікування, а також діагноз і рекомендації лікаря занотовуються в медичну документацію, затверджену наказом МОЗ. Зазначена медична документація кожного пацієнта є власністю закладу, і зберігається на протязі всього спостереження і лікування, а потім – в архіві закладу охорони здоров’я протягом 25 років. Пацієнт має право зробити копії результатів лабораторного, функціонального та інших видів досліджень.
 2. Пацієнт має право на отримання достовірної і повної інформації про стан свого здоров’я, у тому числі на ознайомлення з відповідними медичними документами, що стосуються його здоров’я.
 3. Медичний працівник зобов’язаний надати пацієнтові в доступній формі інформацію про стан його здоров’я,мету проведення запропонованих досліджень і лікувальних заходів, прогноз можливого розвитку захворювання, у тому числі наявність ризику для життя і здоров’я.
 4. Якщо інформація про хворобу пацієнта може погіршити його стан здоров’я, зашкодити процесові лікування, медичні працівники мають право надати неповну інформацію про стан здоров’я пацієнта, обмежити можливість їх ознайомлення з окремими медичними документами.
 5. У разі смерті пацієнта члени його сім’ї або інші уповноважені ними фізичні особи мають право бути присутніми при дослідженні причин його смерті та ознайомитися з висновками щодо причин смерті, а також право на оскарження цих висновків до суду.
 6. Примірник лікарського свідоцтва про смерть та довідка про причину смерті видається родичам померлого або іншим особам, які зобов’язались поховати померлого. Медичну інформацію про померлого пацієнта, після отримання свідоцтва про реєстрацію смерті, окрім інформації про причину смерті, заклад не надає.
 7. Інформація, що міститься в медичній документації, становить лікарську таємницю. Доступ до зазначеної інформації мають уповноважені Законом особи

[1] Медичне втручання — це застосування методів діагностики, профілактики або лікування, пов’язаних із впливом на організм людини, які допускаються лише у тому випадку, коли не можуть завдати шкоди здоров’ю пацієнта (ст. 42 Основ законодавства України про охорону здоров’я)