Під час перебування у закладі пацієнти повинні:

  • Виконувати правила перебування пацієнтів у закладі, в тому числі, правила користування мобільним зв’язком.
  • Надавати лікуючому лікарю об’єктивну і повну інформацію з питань, що стосується його здоров’я.
  • Піклуватися про власне здоров’я, чітко і вчасно виконувати медичні призначення, вказівки медичного персоналу.
  • Ставитись до медичного персоналу закладу і до інших пацієнтів з повагою і довірою, не дозволяти собі проявів грубощів та безтактності, дотримуватися загальних етичних норм та правил поведінки, не виявляти будь-яких проявів агресії.
  • Не шкодити здоров’ю інших громадян.
  • Дотримуватись тиші в усіх приміщеннях закладу охорони здоров’я.
  • Підтримувати чистоту та порядок в усіх приміщеннях і території закладу, сміття викидати лише у спеціально призначені для цього урни.
  • Обережно поводитися з обладнанням та інвентарем закладу.
  • У разі нанесення матеріальних збитків закладу з його вини відшкодовувати матеріальну шкоду в повному обсязі.