Пацієнт має право:

  • Отримувати кваліфіковану якісну медичну допомогу виходячи з фінансових можливостей закладу.
  • Обирати лікуючого лікаря та методи лікування. Змінювати, за власним бажанням, попередньо обраного лікаря, на іншого лікаря із числа працівників закладу охорони здоров’я , переуклавши відповідну декларацію із лікарем.
  • Надавати чи не надавати згоду на медичне втручання[1].
  • Отримувати достовірну, своєчасну і повну інформацію про стан свого здоров’я (діагноз, методи обстеження, план лікування, існуючі і вірогідні фактори ризику, можливі негативні наслідки, альтернативу даному виду лікування), в тому числі знайомитися з відповідними медичними документами, що стосуються його здоров’я.
  • Знаходитися в безпечних для життя і здоров’я умовах, що супроводжують лікувальний процес.
  • На конфіденційність інформації про стан свого здоров’я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також відомості, одержані при його медичному обстеженні (збереження лікарської таємниці).
  • На захист інформації про персональні дані відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року, № 2297-IV.
  • На проведення незалежної медичної експертизи у разі потреби за свій кошт.
  • Звертатись до суду за відшкодуванням матеріальної та моральної шкоди, заподіяної його здоров’ю працівниками закладу.
  • На розгляд звернення у порядку, відповідно до Закону України «Про звернення громадян» від 2 жовтня 1996, № 393/96ВР